Kennisgeving besluit intrekken vergunning kabels of leidingen in de N349, provinciale weg Almelo - Denekamp, tussen hectometerpunten 4.890 en 5.440

DeDenekampgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Kennisgeving besluit intrekken vergunning kabels of leidingen in de N349, provinciale weg Almelo - Denekamp, tussen hectometerpunten 4.890 en 5.440.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Op 30 mei 2024 is vergunning verleend voor het leggen van kabels in de N349, provinciale weg Almelo - Denekamp, tussen hectometerpunten 4.890 en 5.440. Het gaat om de vergunning met kenmerk D2024-00023732. Op 17 juni 2024 hebben wij het verzoek ontvangen voor een wijziging van deze vergunning. Gezien de grote van de wijzigingen is besloten een nieuwe vergunning hiervoor te verlenen (kenmerk D2024-00029334). Gedeputeerde Staten hebben besloten dat de reeds verleende vergunning wordt ingetrokken. De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf twee werkdagen na bekendmaking zes weken ter inzage bij de provincie Overijssel, Luttenbergstraat 2 te Zwolle. Wanneer u de documenten in het provinciehuis wilt inzien dan vragen wij u een afspraak te maken. Desgewenst kunt u de documenten digitaal toegestuurd krijgen. U kunt hiervoor telefoonnummer 038 4998899 bellen. In het besluit kunt u lezen over de mogelijkheid voor het indienen van bezwaar. De termijn voor het indienen van bezwaar eindigt op 13 augustus 2024. Nadere inlichtingen: Team Vergunningverlening, 038 499 88 99.

 

Onderwerp: overig, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deDenekampgids.nl op 02-07-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Denekamp, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deDenekampgids.nl
Redactie deDenekampgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen dedenekamp
  2. ba59875308baec6210bc71278d63afa9

Gerelateerde berichten