Gemeente Dinkelland - ontwerpbesluit omgevingsvergunning, Denekamp, Synagogepassage 1: aanpassen brandafscheidingen

DeDenekampgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gemeente Dinkelland - ontwerpbesluit omgevingsvergunning, Denekamp, Synagogepassage 1: aanpassen brandafscheidingen.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders zijn voornemens een omgevingsvergunning te verlenen. Het betreft het navolgende project: Waar?: Denekamp, Synagogepassage 1 Project?: het aanpassen van de brandafscheidingen De uitgebreide voorbereidingsprocedure van paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevings-recht (Wabo) is van toepassing. Daarom is nu eerst een ontwerpvergunning opgesteld. Met ingang van de dag na publicatie kunt u gedurende zes weken het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken bekijken op de website https://mijnpublicaties.nl onder de digitale button van de gemeente Dinkelland. Ook ligt het ontwerpbesluit met de bijbehorende stukken gedurende zes weken ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis. Als u de stukken wilt inzien, verzoeken wij u om daarvoor eerst telefonisch een afspraak te maken. Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen mondeling of schriftelijk zienswijzen naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. - Zienswijze en bedenkingen Inspraak is mogelijk en zienswijzen en bedenkingen kunnen worden ingediend op een moment dat er nog geen besluit is vastgesteld. Het gaat daarbij dus niet zozeer om rechtsbescherming maar om een zorgvuldige voorbereiding van het nog te nemen besluit. - Contactgegevens van de gemeente: Adres: Nicolaasplein 5, 7591 MA Denekamp / Postbus 11, 7590 AA Denekamp. Telefoon: 0541 854 100 E- mail: info@Dinkelland.nl

 

Onderwerp: omgevingsvergunning, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deDenekampgids.nl op 10-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Denekamp, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deDenekampgids.nl
Redactie deDenekampgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen dedenekamp
  2. c1245ed1769c3e86b3dfcde8901767e6

Gerelateerde berichten