Gemeente Dinkelland - ontwerp omgevingsvergunning, Denekamp, Ootmarsumsestraat 80: bouwen woning met inwoning

DeDenekampgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gemeente Dinkelland - ontwerp omgevingsvergunning, Denekamp, Ootmarsumsestraat 80: bouwen woning met inwoning.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders zijn voornemens een omgevingsvergunning te verlenen.Het betreft het navolgende project:Waar?: Denekamp, Ootmarsumsestraat 80Project?: het bouwen van een woning met inwoningDe uitgebreide voorbereidingsprocedure van paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is van toepassing.Daarom is nu eerst een ontwerpvergunning opgesteld.Dit ontwerp ligt met de bijbehorende stukken gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis.Die termijn van 6 weken gaat in op de dag na de datum van deze publicatie.Als u de stukken wilt inzien, verzoeken wij u om daarvoor eerst telefonisch een afspraak te maken.Het is de bedoeling om af te wijken van het bestemmingsplan met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onderdeel a, onder 3°, van de Wabo.Daarom kunt u de stukken ook digitaal inzien op http://www.ruimtelijkeplannen.nl ( - > een plan bekijken - > bestemmingsplannen - > ID - >type dan: NL.IMRO.1774.PBBUIOOTMRSUMSTR80-OW01 en op de gemeentelijke website www.dinkelland.nl/ruimtelijke plannen.Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen mondeling of schriftelijk zienswijzen naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders.Zienswijze en bedenkingenInspraak is mogelijk en zienswijzen en bedenkingen kunnen worden ingediend op een moment dat er nog geen besluit is vastgesteld.Het gaat daarbij dus niet zozeer om rechtsbescherming maar om een zorgvuldige voorbereiding van het nog te nemen besluit.-Contactgegevens van de gemeente:Adres: Nicolaasplein 5, 7591 MA Denekamp / Postbus 11, 7590 AA Denekamp.Telefoon: 0541 854 100 Fax: 0541 854 320 E- mail: info@Dinkelland.nl

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op deDenekampgids.nl op 10-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Denekamp, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deDenekampgids.nl
Redactie deDenekampgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen dedenekamp
  2. gmb-2023-246494

Gerelateerde berichten