Gemeente Dinkelland - ambtshalve intrekking omgevingsvergunning (OBM)- Stoppersregeling Actieplan Ammoniak, Denekamp, Schiltmanweg 4: besluit intrekking omgevingsvergunning beperkte milieutoets voor het houden van varkens

DeDenekampgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gemeente Dinkelland - ambtshalve intrekking omgevingsvergunning (OBM)- Stoppersregeling Actieplan Ammoniak, Denekamp, Schiltmanweg 4: besluit intrekking omgevingsvergunning beperkte milieutoets voor het houden van varkens.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Op grond van artikel 2.33, tweede lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) kan een omgevingsvergunning worden ingetrokken, onder meer als daarvan langere tijd geen gebruik is gemaakt.Burgemeester en wethouders hebben een of meer omgevingsvergunningen ingetrokken.Tegen dit besluit kunnen de voormalige vergunninghouder en eventuele verdere belanghebbenden gedurende zes weken een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.Gedurende de bezwarentermijn liggen de stukken ter inzage op het gemeentehuis.Als u de stukken wilt inzien, verzoeken wij u om daarvoor eerst telefonisch een afspraak te maken.De intrekking betreft:Waar: Schiltmanweg 4 in DenekampIngetrokken vergunning betreft: besluit intrekking omgevingsvergunning beperkte milieutoets voor het houden van varkensVerzenddatum: 6 februari 2023-BezwaarEen bezwaarschrift wordt ingediend bij de instantie die het besluit genomen heeft.Als het tijdig is ingediend, vindt op basis van het bezwaarschrift een heroverweging plaats.Die heroverweging kan ertoe leiden dat een besluit wordt herroepen en dat in plaats daarvan een nieuw besluit wordt genomen.Tegen de beslissing op het bezwaarschrift staat beroep open bij de bestuursrechter.-Voorlopige voorzieningMeestal treedt een besluit meteen in werking nadat het is bekendgemaakt.Dat kan onomkeerbare gevolgen hebben.Wie bezwaar of beroep heeft ingesteld en de beslissing op bezwaar of de uitspraak van de rechter niet kan afwachten, kan aan de bevoegde rechter vragen om het besluit te schorsen of om een andere voorlopige maatregel te treffen.Voor de mogelijkheid om digitaal een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen, kunt u kijken op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.-Contactgegevens van de gemeente:Adres: Nicolaasplein 5, 7591 MA Denekamp / Postbus 11, 7590 AA Denekamp.Telefoon: 0541 854 100 Fax: 0541 854 320 E- mail: info@Dinkelland.nl

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op deDenekampgids.nl op 10-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Denekamp, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deDenekampgids.nl
Redactie deDenekampgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen dedenekamp
  2. gmb-2023-58071

Gerelateerde berichten