Gemeente Dinkelland – Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied, RVR Schiphorstdijk 22 – 22A Denekamp” en beeldkwaliteitsplan “Beeldkwaliteitsplan Rood voor Rood”

DeDenekampgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gemeente Dinkelland – Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied, RVR Schiphorstdijk 22 – 22A Denekamp” en beeldkwaliteitsplan “Beeldkwaliteitsplan Rood voor Rood”.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Waarom publiceert de gemeente dit bericht?Een bestemmingsplan bepaalt wat er in een gemeente met de ruimte mag gebeuren. In een bestemmingsplan staat of op een bepaalde locatie wel of niet mag worden gebouwd. Ook staat in een bestemmingsplan voor welk doel een bepaalde locatie mag worden gebruikt, bijvoorbeeld voor wonen, winkels, bedrijvigheid of een agrarisch bedrijf. Er is een vaste gang van zaken voor de totstandkoming van bestemmingsplannen. U kunt daar op verschillende manieren invloed op uitoefenen. Het kan namelijk zijn dat door de wijziging van het bestemmingsplan iets verandert in uw omgeving.In deze publicatie leest u over de definitieve wijziging van het bestemmingsplan. Het definitieve bestemmingsplan wordt ter inzage gelegd. U kunt hier nu op reageren. In deze publicatie leest u ook over definitieve beeldkwaliteitsplan.Voor welke ontwikkeling is het bestemmingsplan “Buitengebied, RVR Schiphorstdijk 22 – 22A Denekamp” opgesteld?Het bestemmingsplan is opgesteld voor de realisatie van een extra woning aan de Schiphorstdijk 22-22A in Denekamp.Waarom is voor deze ontwikkeling een beeldkwaliteitsplan vastgesteld?Het beeldkwaliteitsplan beschrijft de gewenste beeldkwaliteit van de bebouwing en de buitenruimte en bevat toetsbare criteria. Het is een verbindend element tussen landschap, architectuur en stedenbouw. Het definitieve beeldkwaliteitsplan wordt gebruikt om te bepalen of het bouwplan voldoet aan de redelijke eisen van welstand. Op het beeldkwaliteitsplan kunt u niet reageren.Wilt u meer informatie?Het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan is voor iedereen te bekijken vanaf 17 mei 2024 voor een periode van zes weken. U kunt het bestemmingsplan op verschillende manieren bekijken:•op het gemeentehuis door eerst een afspraak te maken met de receptie;•via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website is het plan te raadplegen met behulp van het adres of met het planidentificatienummer NL.IMRO.1774.BUIBPRVRSCHIPHOR22-VG01; •via de gemeentelijke website www.dinkelland.nl/ruimtelijke-plannen. U kunt het beeldkwaliteitsplan bekijken:•op het gemeentehuis door eerst een afspraak te maken met de receptie. Bent u het niet eens met het bestemmingsplan?Gaat het bestemminsplan tegen uw belangen in of heeft u eerder een zienswijze tegen het ontwerp van dit bestemmingsplan ingediend? Dan kunt u vanaf 17 mei 2024 tot 29 uni 2024 de Afdeling bestuursrechtspraak laten weten dat u het niet eens bent met het bestemmingsplan. Dit heet het instellen van beroep. Uw beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Voor burgers is het mogelijk digitaal beroep in te stellen. De voorwaarden voor het indienen van een digitaal beroepschrift staan op www.raadvanstate.nl.U kunt ook in beroep gaan tegen delen van het bestemmingsplan die zijn gewijzigd bij de vaststelling. Op welke punten het bestemmingsplan is gewijzigd vindt u in raadsbesluit. Wilt u de start van de ontwikkeling tegenhouden?U kunt de ontwikkeling tijdelijk tegenhouden door de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State te vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Een uitspraak in een voorlopige voorziening is een voorlopige uitspraak. Met een voorlopige voorziening kan de voorzieningenrechter een tijdelijke regeling treffen voor de periode dat uw beroep in behandeling is. Zo kan worden voorkomen dat er onomkeerbare gevolgen gebeuren tijdens de beroepsprocedure. Vragen?Voor het inzien van de stukken kunt u contact opnemen met de receptie van het gemeentehuis. Voor inhoudelijke vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. N. Luttikhuis van het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer 0541-854100.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2024.

Dit artikel verscheen op deDenekampgids.nl op 17-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Denekamp, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deDenekampgids.nl
Redactie deDenekampgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen dedenekamp
  2. gmb-2024-208182

Gerelateerde berichten