Gemeente Dinkelland - verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure, Denekamp, Synagogepassage 1: aanpassen brandafscheidingen

DeDenekampgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gemeente Dinkelland - verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure, Denekamp, Synagogepassage 1: aanpassen brandafscheidingen.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend.Het betreft het navolgende project:Waar: Denekamp, Synagogepassage 1 Project: het aanpassen van de brandafscheidingenDe uitgebreide voorbereidingsprocedure van paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is van toepassing.Daarom heeft eerst een ontwerpbesluit op de aanvraag ter inzage gelegen.De vergunning is ten opzichte van dit eerder bekend gemaakte ontwerpbesluit ongewijzigd vastgesteld.Met ingang van de dag na publicatie kunt u gedurende zes weken het besluit en bijbehorende stukken bekijken op de website https://mijnpublicaties.nl onder de digitale button van de gemeente Dinkelland.Ook ligt het besluit met de bijbehorende stukken gedurende zes weken ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis.Als u de stukken wilt inzien, verzoeken wij u om daarvoor eerst telefonisch een afspraak te maken.Met ingang van de dag na terinzagelegging kunnen belanghebbenden en degene die een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend gedurende 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB ZwolleHet besluit treedt in werking na afloop van de beroepstermijn van zes weken.Als gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit pas in werking als op dat verzoek is beslist.-BeroepBeroep wordt ingesteld bij een bestuursrechter.Als beroep openstaat tegen een besluit is bij de bekendmaking daarvan vermeld welke bestuursrechter bevoegd is.Ook wordt daarbij vermeld wat de voorwaarden zijn om in beroep te kunnen gaan.Voor de mogelijkheid om digitaal beroep in te stellen kunt u kijken op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.-Voorlopige voorzieningMeestal treedt een besluit meteen in werking nadat het is bekendgemaakt.Dat kan onomkeerbare gevolgen hebben.Wie bezwaar of beroep heeft ingesteld en de beslissing op bezwaar of de uitspraak van de rechter niet kan afwachten, kan aan de bevoegde rechter vragen om het besluit te schorsen of om een andere voorlopige maatregel te treffen.Voor de mogelijkheid om digitaal een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen, kunt u kijken op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht-Contactgegevens van de gemeente:Adres: Nicolaasplein 5, 7591 MA Denekamp / Postbus 11, 7590 AA Denekamp.Telefoon: 0541 854 100 E- mail: info@Dinkelland.nl

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2024.

Dit artikel verscheen op deDenekampgids.nl op 28-06-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Denekamp, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deDenekampgids.nl
Redactie deDenekampgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen dedenekamp
  2. gmb-2024-268491

Gerelateerde berichten