Kennisgeving ontvangst melding, Schiltmanweg in Denekamp

DeDenekampgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Kennisgeving ontvangst melding, Schiltmanweg in Denekamp.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Gedeputeerde Staten van Overijssel maken bekend dat zij een het melden van het ontbranden van vuurwerk op 12 juli 2024 hebben ontvangen.De melding betreft een het melden van het ontbranden van vuurwerk op 12 juli 2024.Deze mededeling is geen beschikking in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Inspraak, terinzagelegging, zienswijze, bezwaar en beroep zijn niet van toepassing op de mededeling.Nadere inlichtingen: Team Vergunningverlening, 038 49988 99.

 

Onderwerp: Natuur en milieu | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/prb/2024.

Dit artikel verscheen op deDenekampgids.nl op 06-07-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Denekamp, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deDenekampgids.nl
Redactie deDenekampgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen dedenekamp
  2. prb-2024-9992

Gerelateerde berichten