Ontwerp-wijzigingsplan ‘Buitengebied, Brookhaasweg 8 Denekamp’, Dinkelland

DeDenekampgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerp-wijzigingsplan ‘Buitengebied, Brookhaasweg 8 Denekamp’, Dinkelland.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van Dinkelland maken bekend dat met ingang van 20 december 2013 het volgende ontwerp-wijzigingsplan zes weken ter inzage ligt: Het ontwerp-wijzigingsplan “Buitengebied, Brookhaasweg 8 Denekamp” Het ontwerp-wijzigingsplan heeft tot doel de situering van het bouwperceel, inclusief het daarbinnen gelegen bouwvlak, te wijzigen ten behoeve van de herbouw van de bedrijfswoning op een ander plek dan de bestaande woning en het uitbreiden van het agrarisch bedrijf. Het papieren exemplaar van het ontwerp-wijzigingsplan en het ontwerp-vaststellingsbesluit liggen voor een ieder ter inzage bij de receptie tijdens de reguliere openingstijden in het gemeentehuis. U kunt het ontwerp-bestemmingsplan digitaal inzien via de landelijke website http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Tijdens bovengenoemde termijn kan een ieder mondeling of schriftelijk een zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad, postbus 11, 7590 AA Denekamp en dienen voor het einde van de termijn te worden ingediend dan wel per post te zijn bezorgd. Mondelinge zienswijzen kunt u binnen bovengenoemde termijn indienen nadat u daarvoor een afspraak heeft gemaakt met mevrouw R. Rietveld van de afdeling Maatschappelijke Effecten via het telefoonnummer 0541-854100.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2013.

Dit artikel verscheen op deDenekampgids.nl op 10-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Denekamp, deel het met je vrienden!

Auteur

Foto van Redactie deDenekampgids.nl
Redactie deDenekampgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen denekamp
  2. stcrt-2013-35490

Gerelateerde berichten